Catechisatie

Downloads:

Aandachtspunten:

 • Let op! We houden dit jaar géén aparte openingsavond van de catechisatie, aangezien er een gemeenteavond wordt gehouden.
 • Op vrijdag 16 september verwachten we op de gemeenteavond ook alle catechisanten.
 • De eerste gewone catechisaties beginnen op maandag 26 september , dinsdag 27 september resp. vrijdag 30 september.
 • De groepsindeling van de groepen 7A en 7B (LWOO en PrO) is hetzelfde als vorig jaar.
  Als er ‘nieuwe’ catechisanten zijn voor groep 7A en 7B, kunnen die even contact opnemen met ouderling Velthove.
 • NIEUW: De groepen 1A t/m 6B gebruiken allemaal de nieuwe methode die voor onze kerken is ontwikkeld .
 • Groep 7A en 7B gebruiken een eigen methode.
 • De groepen 8 t/m 12 werken met Kort Begrip.
 • NIEUW: In het overzicht hieronder kunt u zien welke stof er per jaar wordt behandeld.
 • Wisselen van groep ( bijvoorbeeld van 1 naar 2) is daarom NIET WENSELIJK, aangezien de geleerde stof dan niet aansluit.
 • Wel kan er –indien nodig- geruild worden van bijvoorbeeld A naar B. Dit altijd in overleg met de catecheet.
 • Catechisanten die een jaar langer of korter op de basisschool hebben gezeten, mogen natuurlijk wel meedraaien in de groep van hun eigen klas (dus een jaar lager resp. hoger dan hun leeftijd aangeeft).
 • We willen een goede absentencontrole toepassen. Bij niet gemeld verzuim zullen de ouders gebeld worden. Geef het als ouders van tevoren door als uw kind niet naar catechisatie kan komen.
 • We vragen u als ouders – en verwachten dat ook van u – uw kinderen te helpen en zo nodig te overhoren bij het leren. Dan kunnen we erop rekenen dat ze hun vragen/leerstof ook werkelijk kennen.
 • Indien er een serieuze verhindering voor uw kind is om op het hieronder vermelde tijdstip te komen, neemt u dan als ouders van tevoren met opgaaf van redenen contact met ons op.
 • Willen alle catechisanten die in een andere plaats naar de catechisatie gaan, dat zelf (of hun ouders) even aan de scriba doorgeven? Bij voorbaat dank.
 • Zie de website voor de overzichten van de leerstof per leerjaar.

Voorstel catechisatiegroepen seizoen DV 2016-2017

Groep 1 t/m 3 gebruikt de nieuwe methode over de Heidelbergse catechismus.

Groep 4 t/m 6 gebruikt de nieuwe methode over Goddelijke Waarheden (Hellenbroek).

Groep 7 gebruikt een eigen methode (gebaseerd op boekje Andrea van Hartingsveldt-Moree).

Groep 8 t/m 12 gebruikt een boekje over Kort begrip.

Groep

Tijd/plaats

Jaargroep

Catecheet

Indeling

Methode

1A

Dinsdag 19.00 uur

Zaal 6

01-10-2003 t/m

30-09- 2004

Van de Vreede

Achternamen A-J

De enige troost deel 1

1B

Dinsdag 20.00 uur

Zaal 6

01-10-2003 t/m

30-09- 2004

Van Dam

Achternamen K-Z

De enige troost deel 1

2A

Dinsdag 19.00 uur

zaal 3

01-10-2002 t/m

30-09- 2003

Van Luik

Achternamen A-K

De enige troost deel 2

2B

Dinsdag 20.00 uur

Zaal 3

01-10-2002 t/m

30-09- 2003

Van Luik

Achternamen L-Z

De enige troost deel 2

3A

Maandag 19.00 uur

Zaal 2

01-10-2001 t/m

30-09- 2002

Schrier

Achternamen A-K

De enige troost deel 3

3B

Maandag 20.00 uur

Zaal 2

01-10-2001 t/m

30-09- 2002

Schrier

Achternamen L-Z

De enige troost deel 3

4A

Maandag 19.00 uur

Zaal 3

01-10-2000 t/m

30-09- 2001

Goudzwaard

Achternamen A-K

Goddelijke waarheden deel 1

4B

Maandag 20.00 uur

Zaal 3

01-10-2000 t/m

30-09- 2001

Goudzwaard

Achternamen L-Z

Goddelijke waarheden deel 1

5A

Maandag 19.00 uur

Zaal 4

01-10-1999 t/m

30-09- 2000

Murre

Achternamen A-N

Goddelijke waarheden deel 2

5B

Maandag 20.00 uur

Zaal 4

01-10-1999 t/m

30-09- 2000

Murre

Achternamen 0-Z

Goddelijke waarheden deel 2

6A

Dinsdag 19.00 uur

Zaal 5

01-10-1998 t/m

30-09- 1999

Smit

Achternamen A-L

Goddelijke waarheden deel 3

6B

Dinsdag 20.00 uur

Zaal 5

01-10-1998 t/m

30-09- 1999

Smit

Achternamen M-Z

Goddelijke waarheden deel 3

7A

Maandag 19.00 uur

Zaal 1

diverse leeftijden

LWOO/PRO

Velthove

Eigen methode

7B

Maandag 20.00 uur

zaal 1

diverse leeftijden

LWOO/PRO

Velthove

Eigen methode

8A

Dinsdag 19.00 uur

Zaal 4

01-10-1997 t/m

30-09- 1998

Van de Graaf

Achternamen A-K

Kort begrip

8B

Dinsdag 20.00 uur Zaal 4

01-10-1997 t/m

30-09- 1998

Van de Graaf

Achternamen L-Z

Kort begrip

9

Maandag 19.30 uur !!

Zaal 5/6

01-10-1996 t/m

30-09- 1997

Ds. Janse

Allen

Kort begrip

10

Maandag 20.15 uur!!

Zaal 5/6

01-10-1995 t/m

30-09- 1996

Ds. Janse

Allen

Kort begrip

11

Maandag 21 uur!!

Zaal 5/6

geboren vóór 01-10-1995

Ds. Janse

Allen

Kort begrip

12

vrijdag

Vrijdag 19.30 uur!!

Zaal 6

die op ma/di niet kunnen

Ds. Janse

Kort begrip

13

Vrijdag 20.15 uur!!

Zaal 6

Belijdenis

Ds. Janse

Kort begrip + aanvulling

Voorstel indeling per avond/zaal

2016-2017

Zaal 1

Zaal 2

Zaal 3

Zaal 4

Zaal 5

Zaal 6

Ma 19.00 - 19.45

7A

LWOO/PRO

Velthove

Groep 3A

Schrier

Groep 4A

Goudzwaard

Groep 5A

Murre

19 :30-20 :15

Groep 9

Ds. S.W. Janse

19 :30-20 :15

Groep 9

Ds. S.W. Janse

Ma 20.00 - 20.45

7B

LWOO/PRO

Velthove

Groep 3B

Schrier

Groep 4B

Goudzwaard

Groep 5B

Murre

20 :15-21 :00

Groep 10

Ds. S.W. Janse

20 :15-21 :00

Groep 10

Ds. S.W. Janse

Ma 20.45 - 21.30

Eventueel ?

Groep 4C

Goudzwaard

Eventueel ?

Groep 5C

Murre

21 :00-21 :45

Groep 11

Ds. S.W. Janse

21 :00-21 :45

Groep 11

Ds. S.W. Janse

Di 19.00 - 19.45

Groep 2A

Van Luik

Groep 8A

Van de Graaf

Groep 6A
Smit

Groep 1A

Van de Vreede

Di 20.00 - 20.45

Groep 2B

Van Luik

Groep 8B

Van de Graaf

Groep 6B
Smit

Groep 1B
Van Dam

Di 20.45 - 21.30

Vr. 19.00-19.45

19 :30-20 :15

Groep 12

Ds. S.W. Janse

Vr. 20.00-21.30

20 :15-21 :15

Groep 13

Ds. S.W. Janse