Catechisaties 2017-2018

 • De groepsindeling van de groepen voor LWOO en PrO is gewijzigd. Er zijn nu drie groepen: A, B en C.
  Als er ‘nieuwe’ catechisanten zijn voor deze groepen, kunnen die even contact opnemen met ouderling Velthove.
 • LET OP: De groepen 1A t/m 6B gebruiken allemaal de nieuwe methode die voor onze kerken is ontwikkeld.
  De groepen 7A, 7B en 7C gebruiken een eigen methode.
  De groepen 8 en 9 werken met Kort Begrip.
  De groepen 10 en 11 werken met de Nederlandse geloofsbelijdenis
 • LET OP: In het overzicht hieronder kunt u zien welke stof er per jaar wordt behandeld.
  Wisselen van groep ( bijvoorbeeld van 1 naar 2) is daarom NIET WENSELIJK, aangezien de geleerde stof dan niet aansluit.
  Wel kan er –indien nodig- geruild worden van bijvoorbeeld A naar B. Dit altijd in overleg met de catecheet.
 • Catechisanten die een jaar langer of korter op de basisschool hebben gezeten, mogen natuurlijk wel meedraaien in de groep van hun eigen klas (dus een jaar lager resp. hoger dan hun leeftijd aangeeft). We willen een goede absentencontrole toepassen. Bij niet gemeld verzuim zullen de ouders gebeld worden. Geef het als ouders van tevoren door als uw kind niet naar catechisatie kan komen.
 • We vragen u als ouders – en verwachten dat ook van u – uw kinderen te helpen en zo nodig te overhoren bij het leren. Dan kunnen we erop rekenen dat ze hun vragen/leerstof ook werkelijk kennen.
 • Indien er een serieuze verhindering voor uw kind is om op het hieronder vermelde tijdstip te komen, neemt u dan als ouders van tevoren met opgaaf van redenen contact met ons op.
 • Willen alle catechisanten die in een andere plaats naar de catechisatie gaan, dat zelf (of hun ouders) even aan de scriba doorgeven? Bij voorbaat dank.

Leerstof

Indeling catechisatiegroepen seizoen 2017-2018

 • De nieuwe catechisanten die van de basisschool gekomen zijn, komen in groep 1A/B.
  Groep 1A (Van de Vreede) dinsdag 19.00 zaal 6 de catechisanten met de achternamen A t/m L en
  Groep 1B (Van de Vreede) dinsdag 20.00 zaal 6 met de achternaam M t/m Z.
  We werken met De enige troost deel 1.
 • Groep 2A (Vorstelman) dinsdag 19.00 zaal 3 = vorig jaar 1A (Van de Vreede)
 • Groep 2B (Jacobse) dinsdag 20.00 zaal 3 = vorig jaar 1B (Van Dam)
  We werken met De enige troost deel 2
 • Groep 3A/B (Schrier) maandag 19.00/20.00 zaal 2 = vorig jaar groep 2A/B (Van Luik)
  We werken met De enige troost deel 3
 • Groep 4A/B (Goudzwaard) maandag 19.00/20.00 zaal 2 = vorig jaar groep 3A/B (Schrier)
  We werken met Goddelijke waarheden deel 1
 • Groep 5A/B (Murre) maandag 19.00/20.00 zaal 4 = vorig jaar groep 4A/B (Goudzwaard)
  We werken met Goddelijke waarheden deel 2
 • Groep 6A/B (Van Dam) dinsdag 19.30/20.15 zaal 5 = vorig jaar groep 5A/B (Murre)
  We werken met Goddelijke waarheden deel 3
 • Groep 7A/B/C (Velthove) blijft op maandag 16.45/19.00/20.00 zaal 1
  We werken met onze eigen methode
 • Groep 8A/B (Van de Graaf) dinsdag 19.00/20.00 zaal 4 =vorig jaar groep 6A/B (Smit)
  We werken met Kort Begrip
 • Groep 9 (Van Luik) maandag 19.00 zaal 5/6 = vorig jaar groep 8A/B (Van de Graaf)
  We werken met Kort Begrip
 • Groep 10 (Van Luik) maandag 20.00 zaal 5/6 geboortedatum vóór 01-10-1997 We werken met de Nederlandse geloofsbelijdenis
 • Groep 11 (Van Luik) maandag 20.00 Deze groep is samengevoegd met groep 10.
 • Groep 12 (De Kraker) vrijdag 19:00 zaal 6: degenen die op maandag/dinsdag niet kunnen
  We werken met Kort Begrip
 • Groep 13 Belijdeniscatechisatie (De Kraker) vrijdag 20:00 zaal 6
  We werken met Kort Begrip + aanvullend materiaal

Indeling

2016-2017

Zaal 1

Zaal 2

Zaal 3

Zaal 4

Zaal 5

Zaal 6

Ma 16 .45 - 17.00

16 :45

7A

LWOO/PRO

Velthove

Ma 19.00 - 19.45

19 :00

7B

LWOO/PRO

Velthove

Groep 3A

Schrier

Groep 4A

Goudzwaard

Groep 5A

Murre

Groep 9

Van Luik

Groep 9

Van Luik

Ma 20.00 - 20.45

20 :00

7c

LWOO/PRO

Velthove

Groep 3B

Schrier

Groep 4B

Goudzwaard

Groep 5B

Murre

Groep 10 en 11

Van Luik

Groep 10 en 11

Van Luik

Ma 20.45 - 21.30

Eventueel ?

Groep 4C

Goudzwaard

Eventueel ?

Groep 5C

Murre

Di 19.00 - 19.45

Groep 2A

Vorstelman

Groep 8A

Van de Graaf

19 :30-20 :15

Groep 6A
Van Dam

Groep 1A

Van de Vreede

Di 20.00 - 20.45

Groep 2B

Jacobse

Groep 8B

Van de Graaf

20 :15-21 :00

Groep 6B
Van Dam

Groep 1B
Van de Vreede

Di 20.45 - 21.30

Vr. 19.00-19.45

19 :00

Groep 12

De Kraker

Vr. 20.00-21.30

20 :00

Groep 13

De Kraker