Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie

Het doel van de plaatselijke evangelisatiecommissie is om buiten- en randkerkelijke in ’s-Gravenpolder en directe omgeving in aanraking te brengen met Gods Woord.
De activiteiten bestaan o.a. uit het verspreiden van Bijbels, Bijbelgedeelten (Markus-, Lukas -en Johannesevangeliën) en reformatorische lectuur (m.n. folders) om zo in gesprek te komen met onze onkerkelijke naaste. Drie keer per jaar worden in ons dorp en verder in de zak van Zuid Beveland folders verspreid, die uitgegeven zijn door het Deputaatschap. Hierbij kunnen wij op een vaste kern van vrijwilligers uit de gemeente rekenen, die daarbij helpt. Ook staan we elk jaar op de braderie in ‘s Gravenpolder en proberen daar gesprekken aan te knopen met de mensen. Ook het bevorderen van de bezinning op de evangelisatietaak vanuit de Schrift binnen de eigen gemeente behoort tot de taak van de commissie. Verder steunen wij ook de activiteiten van het Deputaatschap voor Evangelisatie in Nederland en België.

VBC
Sinds de zomer 2009 wordt er elke schoolvakantie in Heinkenszand een VakantieBijbelClub georganiseerd. Een aparte werkgroep van medewerk(st)ers is daar elke keer weer enthousiast mee bezig. Het aanspreekpunt van deze werkgroep is mevr. J.H. Murre-de Korne, Ambachtsstraat 49, tel. 0113-751094. E-mail: [email protected]

De evangelisatiecommissie bestaat uit de volgende personen:
1ste voorzitter: J.W. Braam, Fiolierenstraat 4, 0113-316444
2de voorzitter: J.C. Meeuse, Goesestraatweg 32, tel. 0113 -311986 (namens kerkenraad, tevens kinderevangelisatie)
Secretaris: H. Benjert, Wilgestraat 33, 0113-311905
Penningmeester: W.H. Heikoop, Prunusstraat 44, tel 0113-316606
Leden:
P. Dingemanse, Iepestraat 24, tel: 0113-311652 (organisatie paraview, cursussen).
B. Meulmeester, Robiniahof 25, tel: 0113-269114 (organisatie zangavonden, braderie)
A. Roest, Kamperfoeliestraat 32 tel. 0113-311944 (folderwerk)

E-mailadres evangelisatiecommissie: [email protected]

Het bankrekeningnummer van de evangelisatiecommissie bij de Rabobank is: NL77RABO0315208511.